USŁUGI

A B

MEDIACJA

  • reprezentacja klienta w urzędzie celnym;
  • konsultacje w sprawie formalności celnych;
  • wykonywanie różnorodnych procedur celnych;

IMPORT/EKSPORT

  • Usługi konsultacyjne w zakresie redagowania dokumentów;
  • weryfikacja i kompletacja dokumentów;

MAGAZYNY

  • przeładunek, pakowanie, sortowanie, montaż, etykietowanie, formowanie przesyłek, paletyzacja towarów;
  • załadunek zmechanizowany i ręczny, ważenie;